اشتراک سالانه

اشتراک پایه

فضا ۵ گیگابایت
ثبت دامنه رایگان ملی
پنل پیامک رایگان
پشتیبانی محدود (۱ بار در هفته)
اعتبار تا پایان سال شمسی
کد تخفیف برای ماه های گذشته

اشتراک نیمه حرفه ای

فضا ۵ گیگابایت
ثبت دامنه رایگان ملی
پنل پیامک رایگان
پشتیبانی محدود (2 بار در هفته)
هاست دانلود ۱۰ گیگ
قالب رایگان سایت
ربات جمع آوری محتوا (از ۱ سایت)
اعتبار تا پایان سال شمسی
کد تخفیف برای ماه های گذشته

اشتراک حرفه ای

فضا 10 گیگابایت
ثبت دامنه رایگان ملی
پنل پیامک رایگان
پشتیبانی محدود (3 بار در هفته)
هاست دانلود ۱۰ گیگ
قالب رایگان سایت
ربات جمع آوری محتوا (از 2 سایت)
اپلیکیشن موبایل اختصاصی
ربات اینستاگرام حرفه ای
اعتبار تا پایان سال شمسی