ربات

ربات جمع آوری محتوای نقره ای

جمع آوری محتوا از یک سایت
تزریق در دیتابیس وردپرس در قالب پست

ربات جمع آوری محتوای طلایی

جمع آوری محتوا از دو سایت
تزریق در دیتابیس وردپرس در قالب پست

ربات مدیریت اینستاگرام نقره ای

ارسال پست تصویری
ارسال پست ویدیویی
ارسال کامنت
ارسال لایک
حذف لایک
ارسال درخواست فالو
ارسال درخواست آنفالو
مدیریت فالوور ها
موارد بالا باعث افزایش فالوور شما خواهد شد